AKTUALITY

AktualitySoutěž o motiv vizuálního stylu platformy Paedagogium!

Soutěž o motiv vizuálního stylu platformy Paedagogium!

Paedagogium – Centrum pedagogických dovedností vzniklo v roce 2018 jako koordinační platforma pro rozvoj pedagogických dovedností na Univerzitě. Cílem je spoluvytvářet platformu pro předávání a sdílení teoretických znalostí i praktických dovedností a zkušeností z oblasti vysokoškolské pedagogiky. Vzdělávací program pedagogických dovedností je určen pro začínající i zkušené akademické pracovníky, kteří chtějí zlepšit své didaktické a pedagogicko-psychologické kompetence.

Ukažte svou kreativitu v soutěži o nejlepší návrh motivu vizuálního stylu platformy Paedagogium, kterou vyhlašuje Centrum celoživotního vzdělávání UK.

Podmínky účasti v soutěži:

  • návrh musí být původní, originální, nezaměnitelný a zároveň srozumitelný a jednoduchý
  • do soutěže budou přijímány návrhy malované, kreslené, vymodelované nebo jinak výtvarně zpracované, dále mohou být předloženy návrhy obsahující vlastní fotografie nebo vlastní počítačově zpracované návrhy
  • návrh musí být v souladu s vizuálním stylem UK
  • souhlas vítěze s použitím návrhu jako oficiálního motivu vizuálního stylu platformy Paedagogium
  • výzvy se může zúčastnit student nebo zaměstnanec UK

Vyhodnocení soutěže:

  • přihlášené soutěžní návrhy bude hodnotit komise stanovená členem kolegia rektorky UK pro rozvoj pedagogických dovedností akademických pracovníků
  • výsledky soutěže budou zveřejněny na webu UK
  • CŽV si vyhrazuje právo vítěze nevyhlásit

Ocenění:

  • autor/ka nejlepšího návrhu obdrží finanční odměnu ve výši 5.000 Kč a poukázku na 5denní pobyt v univerzitním rekreačním zařízení

Příjem návrhů a případné informace:

soutěžní návrhy zasílejte ideálně v elektronické podobě na e-mail cczv@ruk.cuni.cz

nebo poštou  Univerzita Karlova, Centrum celoživotního vzdělávání, Ovocný trh 560/5, Praha 1, 116/36

do: 31. 5. 2022

Další novinky: