Jak může komise hlasovat na dálku?

    Na většině platforem je možné využít chat, vždy je však třeba dbát na to, aby to byl chat bez přítomnosti studenta. V případě, kdy je podle čl. 11 odst. 12 SZŘ UK potřebné uchovat záznam a výsledek hlasování (obhajoba dizertační práce a státní doktorská zkouška) stejně jako u prezenčně uskutečňované zkoušky, je nutné ho uchovat i při distančně uskutečňované zkoušce (např. printscreen).