Vítejte na stránkách Univerzity Karlovy!

Webové stránky jsou určeny pro zájemce o metodiku online výuky a zkoušení zejména na UK, především pak pro zájemce z řad akademických pracovníků a doktorandů. Na stránkách naleznete mnoho podstatných informací, které Vám v dané problematice mohou být nápomocny. Pokud máte jakékoliv postřehy, náměty či připomínky k současné podobě webu, případně se přímo chcete podílet na tvorbě obsahu webových stránek, neváhejte nás kontaktovat na adrese: distancnizkouseni@cuni.cz.

CHCI UČIT

Online výuka, Streamovaní, Tipy a triky

CHCI ZKOUŠET

Distanční zkoušení, Metodiky a návody

NÁVODY

MS Teams, Adobe Connect, Moodle, Zoom, Turnitin

Aktuality

Záznam z webináře Distanční výuka – jak mít interakci se studenty.

Na stránkách CCŽV naleznete záznamy z webinářů k distanční výuce a také odkazy na další videa. Na záznamy se můžete podívat zde.

Podklady pro tvorbu předmětů pomocí metody ABC – překlad do českého jazyka!

ABC nabízí vyučujícím efektivní postup pro tvorbu či úpravu předmětu. Metoda se s úspěchem testuje a využívá v řadě univerzitních studijních programů. Formou hry a...

Nové e-learningové kurzy k open science

Centrum pro podporu open science UK přes léto nezahálelo a připravilo pro studenty a akademiky Univerzity Karlovy dva e-learningové kurzy na téma publikování v režimu...

Nová podpora Socrative

Ve spolupráci s Lékařskou fakultou v Plzni Centrum pro podporu e-learningu nabízí našim vyučujícím licence SOCRATIVE. Socrative je jednoduchý online nástroj na tvorbu krátkých testů...

Kalendář školení Centra pro podporu elearningu

Centrum pro podporu e-learningu ÚK UK pro vás připravil pestrou nabídku školení nejenom pro využívaní nástrojů pro distanční výuku. Kalendář školení naleznete zde.

FAQČasto kladené dotazy

Kdy hlásit bezpečnostní incident?
Upozorňujeme na povinnost nahlásit pověřenci pro ochranu osobních údajů každý možný bezpečnostní incident. Jeho nahlášení je povinností každého pracovníka, nebo jeho nadřízeného, který zjistí některou z následujících skutečností:
  • bylo ztraceno nebo zcizeno zařízení nebo dokument, které obsahovalo soubor osobních údajů;
  • byl neoprávněné osobě umožněn přístup k osobním údajům v zařízení nebo v dokumentu;
  • osobní údaje v jakékoli formě byly umístěny bez přiměřené ochrany přístupu na místě, kde se k nim mohl neoprávněně někdo dostat;
  • osobní údaje byly poškozeny nebo ztraceny;
  • osobní údaje mohly být změny nebo upraveny, ale není možné ověřit, zda se tak stalo.
Ztrátu je třeba hlásit na adresu gdpr@cuni.cz. Dále viz: https://cuni.cz/UK-9092.html.
Kdo zajišťuje podporu pro TURNITIN?
V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na svého fakultního koordinátora, na Helpdesk centrální podpory nebo na email turnitin-centralni-podpora-l@cuni.cz.
Kdo zajišťuje podporu pro MOODLE?
Podporu k celouniverzitní instalaci zajišťuje Ústrední knihovna UK.
Kdo zajišťuje podporu pro ZOOM?
Podporu k celouniverzitní instalaci zajišťuje Centrum elearningu LF v Plzni.