Jak ověřit totožnost studenta při zkoušce online?

    Totožnost studenta lze při videohovoru ověřit ukázáním průkazu studenta nebo občanského průkazu na kameru. Další možností je ověřit totožnost studenta oproti fotografii v SISu. Student se může přihlásit do svého systému a ukázat fotografii prostřednictvím sdílené plochy. V případě písemné zkoušky se student hlásí do systému pomocí svých údajů CAS. V případě přítomnosti veřejnosti na státní závěrečné zkoušce je doporučeno, aby student ukazoval průkaz studenta, nikoliv občanský průkaz.