Jak se student na distanční zkoušku přihlašuje?

    Na termín zkoušky se student přihlásí prostřednictvím SISu, stejně jako na prezenční státní zkoušku.