Jak se započítávají neúspěšné pokusy v případě distančních kontrol studia předmětu?

    Neúspěšné pokusy se počítají standardně, stejně jako u prezenčních kontrol studia. Počet opravných termínů pro splnění kontroly studia předmětu, který stanovují Pravidla pro organizaci studia podle čl. 8 odst. 7 SZŘ, platí pro distanční a prezenční dohromady (nikoliv například tři pokusy distančně a tři pokusy prezenčně).