Jak vyřešit způsob losování otázek u státních zkoušek, pokud jsou podrobnosti dány Pravidly pro organizaci studia na fakultě?

    Pokud Pravidla pro organizaci studia na fakultě určují způsob losování či výběru otázek, a tento způsob nelze při distančním zkoušení zachovat, je třeba studenty předem informovat o odlišném způsobu losování otázek. Je třeba v maximální míře šetřit práva studenta.