Jak získám prezenční listinu ze schůzky, abych věděl, kdo byl na přednášce přítomný?

    Organizátor schůzky kliknout na možnost Zobrazit účastníky a následně Stáhnout prezenční listinu. Prezenční listina se stáhne ve formátu .csv se jmény účastníků, akcemi uživatelů a časovou známkou.