Je možné změnit podmínky pro splnění předmětu? Je možné změnit pravidla pro průběh kontroly studia předmětu?

    Ano. Může tak dojít například k tomu, že místo ústní zkoušky bude zkouška písemná, případně že bude větší důraz kladen na průběžnou práci během semestru (četba, domácí úkoly, seminární práce, prezentace…). Obtížnost splnění studijních předmětů by měla
    zůstat stejná a odpovídat počtu kreditů.