Kdo rozhoduje o zavedení distančních státních zkoušek na fakultě?

    O umožnění distanční formy státních zkoušek u daného studijního programu rozhoduje děkan po dohodě s garantem tohoto studijního programu. Děkan a garant se mohou domluvit jakkoliv, po e-mailu nebo telefonu. V naprosté většině případů by mělo dojít ke shodě, nicméně pokud k takové shodě nedojde, rozhodne děkan – děkan je tím, kdo má konečnou zodpovědnost.