Kdo zajišťuje podporu pro MOODLE?

    Podporu k celouniverzitní instalaci zajišťuje Ústrední knihovna UK.