Liší se distanční a prezenční zkoušky v obtížnosti?

    Obtížnost distančních a prezenčních zkoušek je stejná a obtížnost splnění studijního předmětu by měla odpovídat počtu kreditů.