Má student povinnost účastnit se distanční zkoušky?

    Nemá. Stejně jako u prezenční zkoušky má student možnost se na termín přihlásit nebo nepřihlásit. Nicméně minimální počet vypsaných termínů je tři celkem, tedy dohromady distančních a prezenčních, přičemž musí být vypsány v průběhu celého zkouškového období. Tudíž se může stát, že prezenční termín bude jen jeden, v extrémním případě, kdy dojde k dalšímu prodlužování současných opatření, žádný.