O zavedení distančních zkoušek na fakultě rozhoduje děkan. Jakou formu má mít jeho rozhodnutí?

    Forma rozhodnutí není určena. Klíčové je, aby studenti a vyučující byli dopředu dostatečně informováni (e-mailem, přes webové stránky, sociální sítě apod.). Rovněž je možné využít opatření děkana.