Počítají se distanční zkoušky do minimální počtu termínů vypisovaných fakultou?

    Ano, podle čl. 8 odst. 14 SZŘ UK počet vypsaných termínů musí být přiměřený počtu studentů a nesmí být menší než tři. Je tak na studentovi, jak si zkoušky rozvrhne.