Pokud jsou dva vyučující z různých fakult, jak zajistit, aby měli oba stejný přístup a stejné funkce?

    Přihlaste se do Office 365 pomocí svého univerzitního účtu (nikoli fakultního), který má tvar cislo_osoby@cuni.cz