Poskytuje univerzita asistenci studentům, kteří nemají přístup k počítači či internetu tak, aby mohli distanční zkoušku složit?

    Centrum Carolina má k dispozici několik notebooků k zapůjčení (kontakt: Mgr. Jana Vlasáková, jana.vlasakova@ruk.cuni.cz, tel.: 224 491 604). Dále záleží na fakultě, zda má vhodné prostředky k zapůjčení.