AKTUALITY

AktualityPodklady pro tvorbu předmětů pomocí metody ABC – překlad do českého jazyka!

Podklady pro tvorbu předmětů pomocí metody ABC – překlad do českého jazyka!

ABC nabízí vyučujícím efektivní postup pro tvorbu či úpravu předmětu. Metoda se s úspěchem testuje a využívá v řadě univerzitních studijních programů. Formou hry a spolupráce umožňuje skupině vyučujících vyjasnit si vzájemně hrubou představu o podobě a náplni předmětu a během 90 minut vytvořit vizuální plán pro rozložení poměrů a pořadí online i offline výukových aktivit vhodných a nezbytných pro dosažení výstupů učení předmětu. ABC je zvláště užitečná při koncipování nových předmětů či při úpravě stávajících, v nichž se zvyšuje podíl online a interaktivní smíšené výuky. Více informací naleznete zde.

Další novinky: