CHCI ZKOUŠET

Chci učitDistanční výuka na UKPohled studentů na distanční výuku

Pohled studentů na distanční výuku

Patří k zodpovědnosti každého vyučujícího, aby si ověřil, do jaké míry jím připravená distanční výuka skutečně funguje a dosahuje zamýšlených cílů nebo ne. Níže uvedená zpětná vazba je jen příkladem ne zcela reprezentativního vzorku studentů (zdaleka nezahrnuje všechny obory a úrovně studia na Univerzitě Karlově, rovněž respondentů bylo v absolutních číslech málo). Vybízíme vyučující, aby tento nedostatek napravili tím, že si u vlastních studentů udělají svůj průzkum.

Co studenti často postrádají

 • Jasné zveřejnění, kam a kdy se na výuku připojit, zejména pokud se střídají vyučující.
 • Synchronní výuku s osobní přítomností vyučujícího v době rozvrhu. Předtočenou prezentaci s komentářem nepovažují studenti za plnohodnotnou výuku a někteří ji vnímají jako pohrdání studenty. Jak lze po studentech požadovat, aby věnovali čas a pozornost něčemu, kvůli čemu se sami ani vyučující ani v době rozvrhované výuky nedostaví?
 • Včasný příchod vyučujících na distanční výuku.
 • Dodržování rozvrhovaného času vyučujícím. Nedodržením vymezeného času dostává vyučující své studenty do nepříjemného tlaku a neřešitelných situací, kdy studenti již mají být v jiné výuce.
 • Zdůraznění toho, co je v látce opravdu to podstatné a čemu věnovat největší pozornosti.
 • Možnost otevřené diskuse nad odbornými nejasnostmi.
 • Komunikace nad nejasnostmi organizačního rázu.
 • Včasné zveřejnění podmínek k zápočtu a zkoušce (to je dokonce v rozporu se studijními předpisy Univerzity Karlovy, leč dochází k tomu).
 • Včasné odpovídání na maily (alespoň do dvou dnů).

Co bývá z pohledu studentů nadbytečné a problematické

 • Online výuka nad 90 minut bez přestávky. Výuku nad 2 hodiny popisují jako utrpení.
 • Vymýšlení nadbytečných domácích úkolů, které dříve při prezenční výuce nebývaly. Zahlcují již tak komplikovanou agendu distanční výuky a obvykle jsou výrazem pedagogických rozpaků a didaktického selhání učitele. To se nevztahuje například na konkrétní zadání a přípravu na následující hodinu, to je naopak vnímáno jako smysluplné a výhodu přinášející.

Co studenti často oceňují jako dobrou praxi

 • Pokud se stane, že výuka přesáhne rozvrhovanou dobu, upozornit na to studenty předem a dát jim možnost odejít, pokud mají již další povinnosti.
 • Vizuální kontakt s vyučujícím, který má kameru zapnutou a namířenou na sebe.
 • Poskytovat prezentaci ke sdílení, nejlépe již před přednáškou.
 • Pořizovat videonahrávku přednášky a odkaz na ni umístit na Moodle.
 • Mít prostor na dotazy, podněcovat je, vytvářet bezpečný prostor pro diskusi a vyjasňování.
 • Vést přednášku synchronně, „naostro a živě“ je mnohem přínosnější nežli poskytnout předtočenou verzi.
 • Pokud se nedaří navodit aktivitu studentů a je nutné vyvolávat je jmenovitě, pak alespoň navodit bezpečné prostředí – nekárat, neshazovat, ale uvítat i špatnou odpověď a v klidu vysvětlit. Pochvaly jsou vítány.
 • Co nejvíce interaktivních prvků ve výuce – kazuistiky, kvízy, zamyšlení nad problematikou. Nezůstávat jen u výkladu!

Chcete něco doplnit?

Pokud máte další zkušenosti, které s námi chcete sdílet, rady, připomínky či otázky, prosím kontaktujte nás na e-mailu:

Nejnovější články