CHCI ZKOUŠET

Chci učitDistanční výuka na UKÚvod do online výuky na UK

Úvod do online výuky na UK

Zakotvení distanční výuky v předpisech

V návaznosti na zákon č. 188/2020 Sb., lze výuku v rámci studijních programů uskutečňovat distanční formou, a to bez ohledu na formu studia stanovenou v akreditaci daného studijního programu či studijního oboru (dále jen „studijní program”) nebo v usnesení Rady pro vnitřní hodnocení o uskutečňování studijního programu v rámci institucionální akreditace. Dále rovněž bez ohledu na chybějící úpravu v Pravidlech organizace studia fakulty.

Rozcestník nástrojů distanční výuky na UK

V rámci distanční výuky byly vybrány nástroje, které jsou UK podporovány:

1) Microsoft Teams;

2) Adobe Connect;

3) Turnitin (pro písemné práce);

4) Moodle (pro testy, písemné práce).

Systém Turnitin lze propojit s LMS Moodle prostřednictvím modulu Úkol Turnitin, návod ZDE.

Pro distanční výuku lze zvolit i nástroj, který není plně podporovaný a doporučovaný UK  (např. ZOOM, apod.), ale je nutné dodržovat všechny bezpečnostní zásady a případně opatření GDPR. Srovnání všech nástrojů (výhod a nevýhod) spolu s možností školení pro práci v těchto nástrojích je k dispozici na stránkách Centra celoživotního vzdělávání. Návody k centrálně podporovaným nástrojům a technickou pomoc najdete na stránkách Centra pro podporu e-learningu.

Zvolené distanční metody výuky v jednotlivých předmětech by měly vyžadovat srovnatelnou studijní zátěž jako metody prezenční. Distanční metody výuky jsou plnohodnotné, i když se liší svým charakterem.

Na jaké otázky zde najdete odpovědi?

Distanční výuka zvýrazňuje některé běžné problémy při výuce, zatímco jiné přímo vytváří. Některé jsou technického rázu, jiné se týkají didaktiky a pedagogiky. Příkladem těchto typických problémů je:

  • Jak rozložit čas pro online výuku? Jsou nějaké rozdíly oproti prezenční výuce?
  • Jak učit efektivně? Nač vynaložit omezené množství času a energie, které jako pedagogové (obvykle přetížení) máme?
  • V jakém pořadí máme podklady pro online výuku vytvářet?
  • Jak nejlépe distančně zkoušet tak, abychom v nových a ztížených podmínkách buďto nepoškozovali studenty, nebo naopak nešli „s laťkou dolů“?
  • Co nejčastěji vadí studentům na dosavadní online výuce? Čím je odradíme a výuku znehodnotíme? Co naopak studenti oceňují a motivuje je to k tomu, aby podávali lepší výkony?

Chcete něco doplnit?

Pokud máte další zkušenosti, které s námi chcete sdílet, rady, připomínky či otázky, prosím kontaktujte nás na e-mailu:

Nejnovější články