Kdy hlásit bezpečnostní incident?

  Upozorňujeme na povinnost nahlásit pověřenci pro ochranu osobních údajů každý možný bezpečnostní incident. Jeho nahlášení je povinností každého pracovníka, nebo jeho nadřízeného, který zjistí některou z následujících skutečností:

  • bylo ztraceno nebo zcizeno zařízení nebo dokument, které obsahovalo soubor osobních údajů;
  • byl neoprávněné osobě umožněn přístup k osobním údajům v zařízení nebo v dokumentu;
  • osobní údaje v jakékoli formě byly umístěny bez přiměřené ochrany přístupu na místě, kde se k nim mohl neoprávněně někdo dostat;
  • osobní údaje byly poškozeny nebo ztraceny;
  • osobní údaje mohly být změny nebo upraveny, ale není možné ověřit, zda se tak stalo.

  Ztrátu je třeba hlásit na adresu gdpr@cuni.cz. Dále viz: https://cuni.cz/UK-9092.html.