CHCI ZKOUŠET

Chci učitOn-line výuka studentů s psychickými problémy / zdravotním znevýhodněním

On-line výuka studentů s psychickými problémy / zdravotním znevýhodněním

Příspěvek má sloužit jako návod k zajištění on-line výuky pro studenty(ky) se speciálními potřebami. Jedná se o obecný doporučený přístup. Nejde o vyžadované dogma. Podle studijních potřeb konkrétního studenta(ky) je potřeba přístup upravit – v souladu s posudkem funkční diagnostiky.

Možná náročnost výuky

U studentů s psychickými problémy může být náročné zvládnout nároky on-line výuky z důvodu zhoršujícího se psychického stavu – nouzový stav může přinášet zvýšenou míru úzkostného prožívání nebo stresu. Pokud je student medikován, může se změnit vlivem zhoršení jeho psychického stavu rovněž i dávkování medikace. Než dojde ke stabilizaci účinku dávkování, může mít studující potíže například s unavitelností, kolísáním pozornosti apod. Doprovodným efektem mohou být obavy, zda student zvládne nároky studia, zda bude schopen obstát v nestandardní výukové situaci. Může také dojít ke zhoršení autoregulačních mechanismů, k prodlevě ve studijním postupu, student se může hůře orientovat v požadavcích ke splnění předmětu.
Při on-line výuce může být problém při zapojování se do skupinové práce, jiným studentům může vyhovovat i menší míra sociální interakce se spolužáky. Proto může některým studentům on-line výuka vyhovovat, mohou postupovat podle svého tempa, a nejsou zdržováni dojížděním na výuku.
Studenti se zdravotním znevýhodněním mohou trpět zvýšenou nemocností, mohou patřit mezi ohrožené skupiny onemocněním COVID-19. Proto se může v průběhu nadcházejícího období zvyšovat jejich nemocnost, což ovlivní i jejich účast na on-line výuce.

Co může pomoci

Jako i u jiných studentů s SP doporučujeme dostatečně jasnou strukturu předmětu, s přehledným zpracováním požadavků na atest. Poskytované prezentace a další studijní materiály mohou pomoci pro samostudium. Ve skupinové práci je možné se studentem dohodnout, zda se bude účastnit této práce, zda by mu nevyhovovalo více individuální plnění požadavků (např. samostatná seminární práce místo společného projektu řešeného více studenty). Vhodné je, aby byly zpřístupněny všechny studijní materiály, včetně případných nahrávek přednášek, aby se mohli studenti v akutní nemoci seznámit se studijními materiály později – aby se mohli k nim vrátit v době zlepšení zdravotního stavu. Vyučující mohou nabídnout možnost individuální konzultace. Někteří studenti s psychickými potížemi mohou mít zábrany si o ní sami říci.

Jak atestovat

Doporučujeme vycházet z posudku funkční diagnostiky, zda student preferuje ústní nebo písemnou zkoušku. V posudku se také uvádí, zda je vhodné navýšit čas pro přípravu na zkoušku nebo pro samotné skládání zkoušky (písemné i ústní).

Odkaz na akademickou poradnu.

Chcete něco doplnit?

Pokud máte další zkušenosti, které s námi chcete sdílet, rady, připomínky či otázky, prosím kontaktujte nás na e-mailu:

Nejnovější články