CHCI ZKOUŠET

Chci učitOn-line výuka studentů s poruchami autistického spektra

On-line výuka studentů s poruchami autistického spektra

Příspěvek má sloužit jako návod k zajištění on-line výuky pro studenty(ky) se speciálními potřebami. Jedná se o obecný doporučený přístup. Nejde o vyžadované dogma. Podle studijních potřeb konkrétního studenta(ky) je potřeba přístup upravit – v souladu s posudkem funkční diagnostiky.

Náročnost výuky

Změny a nestandardní situace mohou být pro tyto studenty velmi náročné na zvládání, mohou vyžadovat zvýšenou podporu. Studenti s PAS většinou nemají problémy s prací on-line přes počítač, ale nemusí to platit vždy. Je proto dobré si jistit, že rozumí systému on-line výuky (rozlišují, zda je v reálném čase rozvrhu nebo zda je tzv. off-line a mohou si záznam kdykoli pustit). Platí, že potřebují jasně strukturované pokyny nejlépe v bodech či krocích včetně požadavků na ukončení kurzu – u studentů s PAS nelze předpokládat, že si potřebné informace „zjistí“ od spolužáků nebo vyrozumí ze zkušeností z jara.

Pomoc

Doporučujeme jasné, strukturované instrukce k on-line výuce (kdy, na jaké platformě, co k tomu student potřebuje, jak se má přihlásit), což obnáší i předem dané strukturované podmínky k povinnostem kurzu a jeho zakončení. Při práci se studijními opory, nestačí pouze odkazy, ale také instrukce, jak s nimi mají nakládat – lze doporučit aktivní komunikaci ze strany pedagoga (kontaktní osoby), ujištění se, že student rozuměl nárokům (studenti s PAS často nejsou schopni rozlišit a vyjádřit své potřeby, je tedy lepší nabídnout pomoc na začátku a ujistit se, že všemu rozumí). V případě potřeby spolupracovat s kontaktní osobou (po souhlasu studenta modifikace na základě funkční diagnostiky). Technicky se jedná většinou o zdatné studenty, on-line výuku mohou zvládnout.

Odkaz na akademickou poradnu.

Chcete něco doplnit?

Pokud máte další zkušenosti, které s námi chcete sdílet, rady, připomínky či otázky, prosím kontaktujte nás na e-mailu:

Nejnovější články