CHCI ZKOUŠET

Chci učitOn-line výuka studentů se specifickými poruchami učení

On-line výuka studentů se specifickými poruchami učení

Příspěvek má sloužit jako návod k zajištění on-line výuky pro studenty(ky) se speciálními potřebami. Jedná se o obecný doporučený přístup. Nejde o vyžadované dogma. Podle studijních potřeb konkrétního studenta(ky) je potřeba přístup upravit – v souladu s posudkem funkční diagnostiky.

Náročnost výuky

Výuka bude náročná z hlediska časových požadavků na práci se zdroji a studiem literatury, na plnění průběžných písemných úkolů a na orientaci ve výkladu při on-line přednáškách. Obtíže se mohou projevit také v souvislosti s organizací studia.

Pomoc

Při zadávání seznamu literatury k samostudiu – u většího množství doporučených zdrojů pomoci vybrat hlavní tituly nebo kapitoly jak ke studiu tak ke zpracování práce.
Při hodnocení plnění průběžných úkolů – zpracování textů i písemné vyjadřování vyžaduje u studentů se specifickými poruchami zpravidla výrazně více úsilí a času. V případě potřeby je dobré umožnit prodloužené plnění průběžně zadávaných úkolů. S přihlédnutím ke specifikám předmětu i samotného úkolu pak tolerovat případné nepřesnosti v ortografii a syntaktické skladbě textu. Pro lepší orientaci ve výkladu doplňovat on-line přednášky vizuální oporou (prezentace, sylabus, osnova, odkaz na skripta apod.). Podklady pokud možno poskytnout ještě před přednáškou. Na druhou stranu i samotné slidy přednášek jsou pro některé studenty nedostačující. Nejlepším řešení je kombinace mluveného slova a vizuální opory (alespoň pro shrnutí hlavních bodů přednášky).
Při problémech s orientací v organizaci studia, termínech a plnění zadaných úkolů – zasílat jasné a přehledné instrukce, trpělivě odpovídat na upřesňující dotazy. Studenti mohou využívat diktafonů či skenovacích per pro přípravu výstupů i seminárních prací.

Odkaz na akademickou poradnu.

Průvodce studiem se specifickými potřebami na UK

Chcete něco doplnit?

Pokud máte další zkušenosti, které s námi chcete sdílet, rady, připomínky či otázky, prosím kontaktujte nás na e-mailu:

Nejnovější články