CHCI ZKOUŠET

Chci učitOn-line výuka studentů s tělesným postižením

On-line výuka studentů s tělesným postižením

Příspěvek má sloužit jako návod k zajištění on-line výuky pro studenty(ky) se speciálními potřebami. Jedná se o obecný doporučený přístup. Nejde o vyžadované dogma. Podle studijních potřeb konkrétního studenta(ky) je potřeba přístup upravit – v souladu s posudkem funkční diagnostiky.

A. Studenti se zhoršenou motorikou horních končetin

Náročnost výuky

Problémy mohou být se psaním většího množství textu, zejména, pokud si má student v průběhu on-line výuky dělat sám poznámky.

Pomoc

V případě delšího výkladu studentům velmi pomáhají prezentace, které mají s předstihem k dispozici, mohou si pak rovnou vpisovat své poznámky. Pokud by v některých předmětech nebyly prezentace doprovodným učebním materiálem, je možné studenty vybavit osnovou přednášky, rozšířeným sylabem aj. V případě, že nebude tento způsob postačovat, je možné studentovi doporučit spolupráci se studijním asistentem, který mu zašle své zápisky atd. Také lze studentovi povolit nahrávání přednášky např. na diktafon, či přímo prostřednictvím on-line komunikačního nástroje (Zoom, …)

Atestace

Atestace je vhodné realizovat ústně, ve funkční diagnostice lze dohledat, zda má být pro atestaci prodloužen čas.

B. Studenti s omezením mobility, problémy se sezením, častými rehabilitacemi

Náročnost výuky

Problémy mohou nastat při dlouhém sezení u počítače, kdy mohou trpět bolestmi, či naopak nárazovou potřebou pohybu. Z důvodu rehabilitací mohou mít studenti častější absence, nemusí zvládnout absolvovat celou přednášku.

Pomoc

Stejně jako u kontaktní výuky lze studentovi nabídnout možnost samostudia (zaslané prezentace, zvuková nahrávka přednášky).

Atestace

Studentům lze v návaznosti na výše uvedené problémy umožnit plnění studijních povinností a zkoušek v náhradním (individuálním) termínu, na zkoušku se student zapíše na konkrétní hodinu, ve které mu bude umožněno ji vykonat, aby byl eliminován čas čekání. V návaznosti na funkční diagnostiku může student preferovat typ atestace (ústní/písemná zkouška) a může čerpat zvýšenou časovou dotaci na atestaci.

C. Studenti s mozkovou obrnou

Náročnost výuky

Kromě již výše uvedeného mohou mít nadto obtíže i jiného charakteru, např. se soustředěním, s horší výbavností, z tohoto důvodu mohou mít problém sledovat přednášku a zapojovat se do diskusí, zejména u delších výkladových bloků.

Pomoc

Řešením jsou výše uvedená opatření (např. student si látku dostuduje samostatně ze zaslané prezentace, požádá studijního asistenta, který mu předá informace, které mu při výkladu unikly, případně mu látku dovysvětlí).

Atestace

Z titulu výše uvedeného lze studentovi umožnit zvolit typ atestace (ústní/písemná zkouška), prodloužit čas na řešení úkolů a atestací (viz doporučení posudku funkční dg.).

Další možnosti

Studenti mohou využít možnosti výpůjček techniky v kabinetu pomůcek. Vhodné může být, když kromě počítače, kde se pracuje s prezentací a výkladem, mohou studenti ještě využívat např. tablet, do kterého si vpisují poznámky. Dále lze doporučit užití diktafonu.

Odkaz na akademickou poradnu.

Průvodce studiem se specifickými potřebami na UK

Chcete něco doplnit?

Pokud máte další zkušenosti, které s námi chcete sdílet, rady, připomínky či otázky, prosím kontaktujte nás na e-mailu:

Nejnovější články