AKTUALITY

AktualityPraktický průvodce elektronických informačních zdrojů na UK

Praktický průvodce elektronických informačních zdrojů na UK

Elektronické informační zdroje – Praktický průvodce EIZ na UK poskytuje ucelený přehled elektronických informačních zdrojů (EIZ), což je souhrnný pojem zahrnující širokou škálu elektronických informačních zdrojů dostupných online, včetně elektronických knih, časopisů, databází a nástrojů pro podporu studia, výuky a výzkumu. Průvodce vysvětluje roli EIZ v rámci vzdělávacího systému Univerzity Karlovy. Cílem příručky je předat užívajícím znalosti pro efektivní vyhledávání, přístup a využívání EIZ na UK a poskytnout tipy pro bezproblémovou práci i rady pro řešení případných problémů. Také popisuje rozmanitost a široké využití EIZ, vysvětluje jejich charakteristiku a umístění v různých digitálních knihovnách, repozitářích a hostingových platformách a pojednává o konkrétních možnostech přístupu, které se mohou lišit v závislosti na licenčních a autorskoprávních omezeních.

Další novinky: