CHCI ZKOUŠET

Chci učitTechnické kompetence a kyberbezpečnostTechnické kompetence a vybavení pro online výuku

Technické kompetence a vybavení pro online výuku

Pro realizaci distančního vzdělávání je třeba ověřit, zda studenti/účastníci kurzu mají potřebné technické vybavení. Student/účastník bude potřebovat v závislosti na zvoleném nástroji: funkční počítač s reproduktory, mikrofonem, webovou kamerou; popřípadě plnohodnotně vybavený tablet či mobilní telefon. Student/účastník musí mít též nainstalovaný příslušný software a zajištěné klidné prostředí, ve kterém nebude v průběhu výuky rušen.

Pro usnadnění průběhu online výuky je žádoucí, aby si studenti/účastníci předem osvojili některé kompetence. Důležitá je zejména předchozí zkušenost s použitým nástrojem, zodpovědné chování (nesdělování osobních údajů a hesel) a nezatěžování systémů vkládáním objemných souborů. Doporučujeme provést několik dní před výukou otestování.

V případě, že student UK nebude mít odpovídající technické vybavení (např. notebook s videokamerou, mikrofonem a reproduktory, připojení k internetu) je možné kontaktovat pro eventuální zapůjčení centrumcarolina@cuni.cz (kapacita Centra Carolina je však omezená).

Ztráta spojení během výuky

V případě ztráty spojení či technických obtíží, které vedou k přerušení výuky, se vyučující nejprve musí snažit o znovunavázání spojení se studentem/účastníkem. Pokud je výuka z technických důvodů definitivně přerušena, je v kompetenci vyučujícího určit, zda bude následovat náhradní termín výuky, případně nikoliv (např. podstatná část výuky proběhla). Pokud se nejedná o hodinu založenou na interaktivitě, pak ztráta spojení může být částečně vynahrazena tím, že vyučující zveřejní nahrávku výuky (např. kombinací vložení videa na Youtube.com či Vimeo.com a zpřístupněném odkazu v Moodle kurzu daného předmětu).

Chcete něco doplnit?

Pokud máte další zkušenosti, které s námi chcete sdílet, rady, připomínky či otázky, prosím kontaktujte nás na e-mailu:

Nejnovější články