CHCI ZKOUŠET

Chci zkoušetDistanční kontrola studia předmětuOdevzdávání písemných prací a testování v Moodle

Odevzdávání písemných prací a testování v Moodle

1. Odevzdávání písemných prací

Studenti musí být předem obeznámeni s průběhem odevzdávání písemných prací, s umístěním úkolu v Moodle a s pravidly splnění kontroly studia. Moodle je vhodný nástroj pro odevzdávání výstupů samostatné činnosti studentů. Prostředí Moodle není určené na přímé odevzdávání videí a jiných souborů značného rozsahu, viz výše.

2. Testování v Moodle

Studenti musí být předem obeznámeni s průběhem odevzdávání písemných prací testování, s umístěním testu v Moodle a s pravidly splnění kontroly studia. Je vhodné před zkouškovým testem zadat studentům v Moodle alespoň jeden cvičný test, aby se seznámili s prostředím Moodle.

Doporučení pro sestavení zkouškového (zápočtového testu)

  • Volba vhodného typu testových úloh. Otázky s částečně správnými odpověďmi komplikují vyhodnocení testu. Vhodné jsou zejména úlohy typu volba s více možností, s jednou správnou odpovědí a krátká tvořená odpověď.
  • Pokládat otázky tak, aby ověřovaly pochopení ne pouze znalost.
  • Využít banku úloh k náhodnému generování úloh stejné obtížnosti.
  • Využít možnost hromadného importu testových úloh do banky úloh.

Pro zkouškový test je možné využít i dlouhé tvořené úlohy, které se sice sami nevyhodnotí, ale ověřují znalostí studentů více do hloubky.

Před ostrým spuštěním je nutné funkčnost zkouškového testu ověřit, nejlépe z pohledu studenta.

Přístup do testu by měl být časově omezen. Je možné stanovit časový limit pro absolvování testu. O existenci časového limitu musí být student upozorněn před zahájením testu, aby stihl test včas odeslat. Pokud student v Moodle nevyvíjí žádnou aktivitu, je automaticky po 120 minutách odhlášen. Student má pro absolvování testu stanovený počet pokusů. Test je možné zabezpečit heslem.

V případě technických problémů v průběhu absolvování testu je nutné zvážit možnost náhradní termínu. Náhradní pokus lze zabezpečit individuálním nebo skupinovým přenastavením, není nutné test znovu zpřístupňovat pro ostatní studenty.

Po absolvování testu by studenti obeznámeni se svým výsledkem ve stanoveném termínu.

Výhoda testování v Moodle je, že při opravování lze opravovat postupně odpovědi na jednotlivé otázky od všech studentů, tj. pedagog může ověřit, zejména u volně tvořených odpovědí, zda byla otázka správně položena, případně do jaké míry došlo ke spolupráci studentů při plnění testu.

Výsledky kontrol studia je nutné archivovat do konce následujícího akademického roku, a to např. v Moodle, nebo také je možné archivovat vyexportovaný excelový soubor.

Previous article

Chcete něco doplnit?

Pokud máte další zkušenosti, které s námi chcete sdílet, rady, připomínky či otázky, prosím kontaktujte nás na e-mailu:

Nejnovější články