CHCI ZKOUŠET

Online kolokvium

Distančním způsobem je také možné provést kolokvium, tj. ústní zkoušku, která probíhá formou skupinového zkoušení nebo diskuse. Vyučující ověřuje nejen znalosti studentů, ale i jejich schopnost interagovat s ostatními.

Příprava na zkoušení

V rámci distančního průběhu zkoušek je nutné klást zvýšený důraz na komunikaci se studenty, a to nejen z hlediska dostatečného předstihu při vypsání termínů, ale také z hlediska způsobu technického zabezpečení zkoušky. Před zahájením zkoušky je vhodné provést následující kroky: 

 1. stanovit termín a způsob konání zkoušky a včasně informovat studenty;
 2. zkontrolovat technické podmínky před zahájením zkoušky.

Termín a způsob konání státní zkoušky

Student se přihlásí na zkoušku v SIS na základě vypsaných termínů zkoušejícím. Je důležité, aby se student přihlašoval na daný termín již s vědomím, že je zkouška distanční a v jakém nástroji bude probíhat. Student musí být také informován, co bude ke zkoušce potřebovat (technické vybavení, internetové připojení apod.)

Vyučující ve vybraném nástroji vytvoří online schůzku. Při výběru nástroje je nutné dbát také na kapacity a možnosti nástroje, tj. například provést včasné zajištění rezervace tzv. místnosti v Adobe Connect, nebo počet viděných kamer v jeden čas.

Vyučující zašle přihlašovací link studentům e-mailem na adresy studentů uvedených v SISu a sdělí jim také nezbytné informace o způsobu průběhu konání státní zkoušky (případně přiloží návod k instalaci daného nástroje).

Pro tuto formu volíme takový počet studentů, který videokonferenční platforma zvládne bez větších technických problému (ideálně 3 – 4 studenty).

Kontrola technických podmínek

Před zahájením zkoušky jsou doporučeny účastníkům zkoušky provést následující kroky:

 • instalace videokonferenčního softwaru, ideálně na více zařízeních (notebook, telefon),
 • před zkoušením provést kontrolu funkce a aktuálnosti vybraného software (aby se nezačal aktualizovat v okamžiku zahájení videokonference);
 • provést kontrolu mikrofonu a sluchátek (sluchátka jsou preferována před reproduktory, protože činí méně pravděpodobnou zpětnou vazbu zvuku a tím horší kvalitu audio přenosu); případně kontrola bluetooth připojení sluchátek atd.;
 • provést kontrolu ovládání software, přepínání oken, otevření chatovacího okna pro řešení problémů, zpětnou vazbu atd..

Upozorňujeme, že při této formě zkoušky je žádoucí, aby všichni účastníci kolokvia byli připojeni s kamerou, co může způsobovat technické potíže. V případě, že student nebude mít odpovídající technické vybavení (např. notebook s videokamerou, mikrofonem a reproduktory, připojení k internetu) je možné kontaktovat pro eventuální zapůjčení centrumcarolina@cuni.cz (kapacita Centra Carolina je však omezená).

 Zahájení a průběh zkoušení

 • Zkoušející ověří, jestli jsou připojení všichni účastníci zkoušky a vyzve studenty, aby si zapnuli mikrofon a videokameru.
 • Zkoušející upozorní na základní pravidla komunikace, např. “Když někdo nemluví, vypne si mikrofon.”
 • Zkoušející také na začátku zkoušky studenta upozorní na pravidla a podmínky v případě přerušení spojení, které mohou být nastaveny pravidly fakulty.

Učitel zkouší studenty:

 • učitel ústně klade otázky, na které ústně odpovídá „vyvolaný“ student;
 • učitel může vyzvat jiné studenty k reakci na danou odpověď, a to buď pomocí chatu, nebo ústně;
 • také může probíhat otevřená diskuse (moderovaná učitelem), kde na sebe účastníci volně (po přihlášení a dostání slova) navazují;
 • další variantou zkoušení může být:
  • individuální prezentace – jeden student prezentuje výsledky své práce;
  • skupinová prezentace – všichni studenti postupně prezentují výsledky své práce.

Výsledek zkoušky zapíše zkoušející studentům do SISu.

Chcete něco doplnit?

Pokud máte další zkušenosti, které s námi chcete sdílet, rady, připomínky či otázky, prosím kontaktujte nás na e-mailu:

Nejnovější články