CHCI ZKOUŠET

Online zkouška

Příprava na zkoušení

V rámci distančního průběhu zkoušek je nutné klást zvýšený důraz na komunikaci se studentem, a to nejen z hlediska dostatečného předstihu při vypsání termínů, ale také z hlediska způsobu technického zabezpečení zkoušky. Doporučujeme zkoušet za přítomnosti minimálně dvou studentů (případně učitelů) jako u prezenční zkoušky, aby nedocházelo k tomu, že student je se zkoušejícím ve virtuální místnosti sám. Garant předmětu může také upravit podmínky zkoušky, včetně času na přípravu, dle charakteru samotné zkoušky.

Před zahájením zkoušky je vhodné provést následující kroky:

 1. stanovit termín a způsob konání zkoušky a včasně informovat studenty;
 2. zkontrolovat technické podmínky před zahájením zkoušky.

Termín a způsob konání zkoušky

Student se přihlásí na zkoušku v SIS na základě vypsaných termínů zkoušejícím. Je důležité, aby se student přihlašoval na daný termín již s vědomím, že je zkouška distanční a v jakém nástroji bude probíhat. Student musí být také informován, co bude ke zkoušce potřebovat (technické vybavení, internetové připojení apod.)

Vyučující ve vybraném nástroji vytvoří online schůzku. Při výběru nástroje je nutné dbát také na kapacity a možnosti nástroje, tj. například provést včasné zajištění rezervace tzv. místnosti v Adobe Connect. Při plánování termínu je také důležité zvážit dostatečné pauzy mezi jednotlivými zkouškami (nutnost počítat s komplikacemi při přihlášení, doladění nastavení ideálního přenosu, pomalost přenosu apod.).

Vyučující zašle přihlašovací link studentovi e-mailem na adresu studenta uvedenou v SISu a sdělí mu také nezbytné informace o způsobu průběhu konání zkoušky (případně přiloží návod k instalaci daného nástroje). Je možné také stanovit termín pro testovací hovor ve vybraném nástroji.

Před zkouškou je doporučeno získat telefonický kontakt na studenta. Toto opatření je vhodné jako nouzové spojení v případě technických obtíží při zkoušce.

Kontrola technických podmínek

Před zahájením zkoušky je doporučeno účastníkům zkoušky provést následující kroky:

 • instalace videokonferenčního softwaru, ideálně na více zařízeních (notebook, telefon),
 • před zkoušením provést kontrolu funkce a aktuálnosti vybraného software (aby se nezačal aktualizovat v okamžiku zahájení videokonference);
 • provést kontrolu mikrofonu a sluchátek (sluchátka jsou preferována před reproduktory, protože činí méně pravděpodobnou zpětnou vazbu zvuku a tím horší kvalitu audio přenosu); případně kontrola bluetooth připojení sluchátek atd.;
 • provést kontrolu ovládání software, přepínání oken, otevření chatovacího okna pro řešení problémů, zpětnou vazbu atd.;
 • uskutečnit testovací hovor v daném softwaru, ve kterém se ověří, všechny klíčové funkce (zvuk, obraz, sdílení plochy a nahrávání).

V případě, že student nebude mít odpovídající technické vybavení (např. notebook s videokamerou, mikrofonem a reproduktory, připojení k internetu) je možné kontaktovat pro eventuální zapůjčení centrumcarolina@cuni.cz (kapacita Centra Carolina je však omezená).

Zahájení a průběh zkoušení

 • Do online schůzky se přihlásí zkoušející a zkoušení studenti (viz doporučení zkoušet za přítomnosti alespoň jednoho dalšího studenta).
 • Zkoušející také na začátku zkoušky studenta upozorní na pravidla a podmínky v případě přerušení spojení, které mohou být nastaveny pravidly fakulty.
 • Zkoušející upozorní na základní pravidla komunikace, např. “Když někdo nemluví, vypne si mikrofon.” Nicméně doporučujeme, aby zkoušený student měl z důvodu kontroly zapnutý mikrofon neustále. Nejdříve je zkoušen první student, druhý je pouze přítomen. Po ukončení zkoušení prvního studenta, bude zkoušen druhý student a první student zůstane přítomen. Vyhodnocení proběhne společně, po odzkoušení obou studentů.
 • Zkoušející vyzve zkoušeného studenta, aby si zapnul mikrofon a videokameru.
 • Zkoušející vyzve zkoušeného studenta, aby pomocí své videokamery ukázal své okolí (obkroužení místnosti kamerou, aby byla jistota, že v ní není nikdo jiný, že nemá za počítačem nebo na stole učebnici nebo jiné zařízení atd.).
 • Zkoušející vyzve zkoušeného studenta, aby nasdílel celou obrazovku svého počítače, nikoliv jen jednu aplikaci (ověříte viditelnosti hlavního aplikačního panelu Windows / MacOS / Linux).
 • Zkoušející vyzve zkoušeného studenta, aby vypnul veškeré spuštěné aplikace či aplikace běžící na pozadí kromě aplikace, ve které probíhá zkouška (možná kontrola přes Správce úloh / Task Manager).
 • V případě prokazatelného podvádění ze strany studenta se toto pochybení považuje za disciplinární přestupek.

Losování otázky:

 • V případě nutnosti losování otázek doporučujeme zachovávat pravidla dle běžných zvyklostí. Losování v tomto případě může provést zkoušející, je však potřebné zajistit jeho nezpochybnitelnost (např. ukázat, že sada otázek je kompletní a losovat před kamerou; losovat elektronickým nástrojem garantovaným fakultou apod.). Losování lze zajistit např. využitím Microsoft Forms.

Učitel zkouší studenta:

 • učitel ústně klade studentovi otázky, na které student ústně odpovídá;
 • učitel nechá studenta vyplnit test, který si dopředu připraví (např. v Microsoft Forms, Moodle nebo nějakém jiném nástroji) a studentovi na něj během zkoušky nasdílí odkaz v chatu (tím také bude mít zaprotokolovány odpovědi studenta);
 • kombinace obou výše uvedených variant;
 • učitel sleduje, jak student něco koná: např. sleduje rozhovor studenta s pacientem, sleduje provádění nějaké procedury (na simulátoru, na obrazovce), sleduje samostatné řešení příkladů, kazuistiky apod.;
 • po celou dobu učitel kontroluje obrazovku, video a audio zkoušeného studenta.

Po ukončení zkoušení prvního studenta vyzve učitel ke zkoušce druhého studenta a postup se zopakuje. První student zůstává přítomný na zkoušení druhého studenta. Po ukončení zkoušky jsou studenti informování ústně o výsledku, který bude následně zapsán do SISu.

Podobným způsobem je možné v některých případech provést praktické zkoušky. Při předvedení praktického výkonu může být pro studenta žádoucí asistence při videokonferenci, např. v případě nutnosti pohybu nebo zachycení detailů při zpracování úkolu.

Next article

Chcete něco doplnit?

Pokud máte další zkušenosti, které s námi chcete sdílet, rady, připomínky či otázky, prosím kontaktujte nás na e-mailu:

Nejnovější články