NÁVODY

NávodyMS TEAMSSkupinové místnosti (breakout rooms) v MS Teams

Skupinové místnosti (breakout rooms) v MS Teams

Funkce skupinové místnsoti (breakout rooms) je možné využít v rámci online schůzky (online výuky). Aby byla funkce dostupná, je potřeba mít aplikaci Teams ve verzi min. 1.3.00.24755.

Rozdělit účastníky do skupin můžete pomocí ikony v horním řádku Skupinové místnosti. Tuto funkci má přístupnou pouze organizátor schůzky a práva se nedají sdílet dál.

Po kliknutí na tlačítko máte možnost nastavit počet místností a také, jestli do nich chcete přiřadit účastníky náhodně nebo si rozdělení do skupin provedete sami. 

V případě, že si vyberete ruční vytvoření skupin, v pravé části okna se vám zobrazí dostupní účastníci schůzky, které můžete přidat do schůzky a dostupné místnosti. Stačí vybrat účastníka a klepnout na tlačítko Přiřadit

Místnosti si můžete přidávat a přejmenovávat dle potřeby. Maximální počet vytvořených místností v schůzce je 50.  

Jakmile jsou účastníci rozděleni do skupin, stačí klepnout na tlačítko Spustit místnosti. Po chvíli jsou jednotlivé místnosti a jejich schůzky aktivní a vy můžete přes tlačítko Otevřít danou skupinu „navštívit“. Pokud jste v té chvíli byli v běžné části schůzky, vás hovor v ní je pozdržen. 

V rámci připojení do skupiny můžete samozřejmě využívat všechny běžné funkce jako je sdílení obrazovky, hlasování apod. Pokud potřebujete, můžete žákům do skupin posílat hromadné oznámení. 

V nastavení místnosti můžete taky zakliknout volbu, že účastník může sám opustit místnost a vrátit se do původní hlavní místnosti (např. když se potřebuje na něco zeptat apod.).

Pokud máte hotovo vše, kvůli čemu jste se připojili do dané skupiny, je možné ji opustit a přepnout se buď do obecné části schůzky nebo se připojit do jiné skupiny.

A stejně tak pokud již uznáte za vhodné skupinové místnosti ukončit, můžete po jedné nebo najednou je uzavřít, účastníkům se zobrazí upozornění, že byla místnost uzavřena a že se můžou vrátit do hlavní místnosti. 

Chcete něco doplnit?

Pokud máte další zkušenosti, které s námi chcete sdílet, rady, připomínky či otázky, prosím kontaktujte nás na e-mailu:

Nejnovější články