AKTUALITY

AktualityMoodle - Přihlášení a vytvoření kurzu

Moodle – Přihlášení a vytvoření kurzu

Do všech instalací Moodle (až na výjimky) se přihlašujte pomocí údajů Centrální autentizační služby UK (CAS), údaje jsou shodné jako u přihlašování do SIS a do dalších aplikací UK. Přihlašovacími údaji se rozumí Vaše osobní číslo (UKČO) a heslo. 

POZOR: Pro přihlášení do Moodle je nutné mít v CAS vyplněn a ověřen také e-mail, neboť Moodle ho odsud přebírá a potřebuje ho k řadě činností. Nestačí mít e-mail v SIS! Heslo i email můžete nastavit zde. Výjimku tvoří externí a ručně založené účty na některých instalacích.

Učitelé, kteří se podílejí na výuce na UK, musí mít smlouvu s UK a tedy i účet v CAS UK. To následně opravňuje k držení průkazu UK. Průkaz UK je možno si vyzvednou v některém z výdejních center průkazů viz výdejní centra průkazů UK. V případě výuky externistů je kurs zřízen na instalaci Moodle pro další vzdělávání a je nutno se pro zřízení účtu obrátit na Helpdesk Moodle: moodle-help@ruk.cuni.cz.

Volba instalace

Na Univerzitě Karlově máte k dispozici několik instalací Moodle. Je tedy nejdříve
potřeba vědět, do které instalace se chcete přihlásit. Pro přehlednost jsou odlišeny barvou. Jejich rozhraní a funkce jsou nicméně shodné.

 • dl1: Moodle 1 (červený moodle)
  • Moodle pro standardní výuku 1
 • dl2: Moodle 2 (zelený moodle)
  • Moodle pro standardní výuku 2
 • dl3: Moodle 3 (modrý moodle)
  • Moodle pro testování
 • dlcv: Moodle pro další vzdělávání (lososový moodle)
  • Moodle pro celoživotní vzdělávání (umožňuje přístup externistům)
 • dlk: Moodle pro hostování kurzů (světle modrý moodle)
  • Moodle pro provoz komerčních kurzů mimo UK
 • mooc: Moodle pro otevřené kurzy v EN (červený moodle)
  • Moodle pro masivní online kurzy určené širší veřejnosti

Přehled všech instalací najdete na domovské stránce Moodle.

Odkazy pro všechny Moodle

 • Kontakty na podporu Moodle najdete zde.
 • Návody pro práci s Moodle najdete zde.
 • Záznamy školení práce s Moodle najdete zde.
 • MOODLE OFFICE: formuláře žádostí pro založení/přeřazení/smazání/zálohování kurzů najdete zde.

Přihlášení do Moodle

Do všech instalací Moodle (M1, M2, M3) se hlásíte Vašimi údaji CAS. Váš
login se skládá z uživatelského jména, což je vaše osobní číslo (UKČO) a z hesla.
V případě problémů s CAS přihlášením se obracejte na: casadmin@cuni.cz

Osobní číslo (UKČO) naleznete na svém průkazu pod fotografií.

POZOR: Neměňte v uživatelském profilu v Moodle svoje údaje, systém si přebírá informace z CAS. Pokud heslo zapomenete, je možné ho resetovat v CAS na této adrese: https://ldapuser.cuni.cz/.

Založení kurzu v Moodle

V současné době lze zažádat o založení online kurzu na několika instalacích Moodle dle následujících parametrů:

POZOR: V případě, že je kurz určen také externím uživatelům (bez účtu v CAS), pak je potřeba požádat o založení kurzu na serveru “Moodle pro další vzdělávání”, kde lze vytvářet externím uživatelům přístupové účty.

Postup pro založení kurzu

O založení kurzu může požádat zaměstnanec Univerzity Karlovy odesláním elektronické žádosti https://moodleoffice.cuni.cz/form. Kurzy zakládá automaticky systém, proto prosím věnujte pozornost pečlivému vyplnění všech polí formuláře. Nepoužívejte zkratky. O založení kurzu budete vyrozuměni emailem.

Pozn.: Pokud si nejste jisti, na kterém serveru založit kurz, kontaktujte Helpdesk Moodle: moodle-help@ruk.cuni.cz

Krok za krokem

1. V Internetovém prohlížeči otevřete dotazník pro založení kurzu v Moodle na stránce: https://moodleoffice.cuni.cz/form

2. Budete vyzváni k přihlášení. Použijte k tomu svůj účet v CAS 

3. Po úspěšném přihlášení vyberte v levém menu druh žádosti (nový kurs, přeřazení, odstranění, kurs pro testování, přijímací zkoušky v Moodle apod.)

4. Vyplňte položky formuláře. Řiďte se pokyny na stránce.

5. Po odeslání formuláře se zobrazí potvrzující stránka s přehledem informací, které jste vyplnili a informace, že data byla odeslána ke zpracování.

6. Potvrzení o přijetí požadavku na založení kurzu obdržíte také e-mailem na adresu uvedenou ve formuláři.

7. Kurz Vám bude  založen ve lhůtě do 48 hodin od přijetí žádosti

Další novinky: