AKTUALITY

AktualityÚvahy pro zajištění kvality e-learningu

Úvahy pro zajištění kvality e-learningu

Ve dnech 15. a 16. dubna 2021 proběhlo online zasedání Bologna Follow-Up Group pořádané Portugalskem. V průběhu druhého dne jednání proběhla prezentace dopadů pandemie covid-19 na vysoké školy s ohledem na zajištění kvality, inovativní pedagogiku a hodnocení jak z pohledu akademických pracovníků, tak z pohledu studentů. V rámci toto setkání bylo představeno několik užitečných odkazů a dokumentů k online vzdělávání:

Evropská asociace pro zajišťování kvality ve vysokém školství (ENQA) informovala o studii Úvahy pro zajištění kvality e-learningu: Considerations-for-QA-of-e-learning-provision.pdf (enqa.eu)

Nizozemská organizace pro internacionalizaci ve vysokém školství (NUFFIC) představila dokument Internacionalizace ve vysokém školství v době pandemie: Internationalisation in higher education in times of crisis (nuffic.nl)

Na jednání byly rovněž představeny stránky irského Národního fóra pro zlepšení výuky a učení ve vysokém školství (National Forum for the Enhancement of Teaching and Learning in Higher Education): www.teachingandlearning.ie.

Další novinky: