AKTUALITY

AktualityOn-line výuka studentů se zrakovým postižením

On-line výuka studentů se zrakovým postižením

Příspěvek má sloužit jako návod k zajištění on-line výuky pro studenty(ky) se speciálními potřebami. Jedná se o obecný doporučený přístup. Nejde o vyžadované dogma. Podle studijních potřeb konkrétního studenta(ky) je potřeba přístup upravit – v souladu s posudkem funkční diagnostiky.

A. Studenti se zrakovým postižením

Náročnost on-line výuky

Studenti se sníženou zrakovou ostrostí mohou trpět zvýšenou unavitelností očí, potřebují delší čas, mohou se špatně orientovat v textu a potažmo výkladu. To platí i pro on-line výuku, kde je základem sledování vizuálních podnětů na počítačové obrazovce. Studenti mají ale trénink ve využívání moderních technologií, nemívají s nimi většinou problém.

Pomoc

Pro lepší orientaci ve výkladu spojeném s prezentací studenti uvítají zaslání prezentace, případně sylabu či osnovy přednášky s předstihem, aby se s materiály mohli dopředu seznámit. Zaslání prezentací s předstihem je vhodné i z toho důvodu, že studenti, kteří při sledování obrazovky PC trpí únavou a pálením očí, si mohou prezentaci vytisknout a vpisovat si do ní vlastní poznámky.

Atestace

U písemných atestací potřebují studenti navýšit časový limit, případně lze volit ústní zkoušení, pokud byla tato modifikace doporučena v posudku funkční diagnostiky. Vyučující může taktéž tolerovat ortograficky nepřesné zápisy slov a termínů.

B. Studenti s úplnou ztrátou zraku

Náročnost on-line výuky

Studenti s úplnou ztrátou zraku nemohou využít vizuální podporu, někteří proto využívají počítač s hlasovým výstupem či digitální čtecí zařízení s hlasovým výstupem. Proto musí být při on-line výuce s vypnutým mikrofonem, mají-li souběžně pracovat s nějakým textem.

Pomoc

Zasílat informace či prezentace v jednoduché černobílé formě, ideálně ve formátu Word. Velmi přínosné je, když mohou získat materiály před přednáškou.

Atestace

U testů potřebují navýšení časového limitu, případně lze volit ústní zkoušení. Vyučující může případně tolerovat ortograficky nepřesné zápisy slov a termínů.

Další možnosti

Studenti obvykle úspěšně využívají vlastních pomůcek pro zvládání nároků studia – notebook, čtecí lupu. V případě zájmu si mohou studenti zdarma zapůjčit technické vybavení a studijní pomůcky v kabinetu pomůcek (adina.lehmova@pedf.cuni.cz). Studenti dále mohou využít podpory studijního asistenta, který jim pomůže se zápisky, případně dovysvětlí látku, která jim při vyučování unikla. V případě této potřeby se obracejí na Mgr. Kristýnu Janyškovou, Ph.D., která může se studijní asistencí pomoci (kristyna.janyskova@pedf.cuni.cz).

Odkaz na Akademickou poradnu.

Další novinky: