CHCI ZKOUŠET

Chci učitOn-line výuka studentů se zrakovým postižením

On-line výuka studentů se zrakovým postižením

Příspěvek má sloužit jako návod k zajištění on-line výuky pro studenty/ky se speciálními potřebami. Jedná se o obecný doporučený přístup. Nejde o vyžadované dogma. Podle studijních potřeb konkrétního studenta/ky je potřeba přístup upravit – v souladu s posudkem funkční diagnostiky.

A. Studenti se zrakovým postižením

Náročnost on-line výuky

Studenti se sníženou zrakovou ostrostí mohou trpět zvýšenou unavitelností očí, potřebují delší čas, mohou se špatně orientovat v textu a potažmo výkladu. To platí i pro on-line výuku, kde je základem sledování vizuálních podnětů na počítačové obrazovce. Studenti mají ale trénink ve využívání moderních technologií, nemívají s nimi většinou problém.

Pomoc

Pro lepší orientaci ve výkladu spojeném s prezentací studenti uvítají studenti zaslání prezentace, případně sylabu či osnovy přednášky s předstihem, aby se s materiály mohli dopředu seznámit. Zejména v předmětech, kde vyučující sdílí tabuli, na kterou píše, je pro takové studenty obtížné souběžně si zapisovat poznámky a kontrolovat text na tabuli. Zde může pomoci jak zmíněné zaslání studijních podkladů od vyučujících, tak i možnost si přednášku nahrát. Zaslání prezentací s předstihem je vhodné z důvodu, že si studenti/ky, kteří při sledování obrazovky PC trpí únavou a pálením očí, mohou prezentaci vytisknout a vpisovat si do ní vlastní poznámky. Důležité je, aby prezentaci zaslal vyučující v přístupném a odemčeném souboru, aby s ním student/ka mohl/a pracovat, vyhledávat si v něm, graficky jej upravit, zvětšovat písmo atd. Záleží na dohodě se studentem/kou, jaký formát je ten nejlepší. 

Atestace

U písemných atestací potřebují studenti/ky navýšit časový limit, případně lze volit ústní zkoušení, pokud byla tato modifikace doporučena v posudku funkční diagnostiky. Vyučující může taktéž tolerovat ortograficky nepřesné zápisy slov a termínů.

B. Studenti/ky s úplnou ztrátou zraku

Náročnost on-line výuky

Studenti/ky s úplnou ztrátou zraku nemohou využít vizuální podporu, někteří proto využívají počítač s hlasovým výstupem či digitální čtecí zařízení s hlasovým výstupem. Proto musí být při on-line výuce s vypnutým mikrofonem, mají-li souběžně pracovat s nějakým textem.

Digitalizace studijních materiálů

Ohledně přístupnosti výukových materiálů nebo jejich digitalizace se vyučující mohou obrátit na digitalizační středisko nebo doporučit jeho služby studujícím.

Digitalizace nových studijních materiálů je určena nejen studentům/kám se zrakovým postižením, ale mají na ni nárok i studenti/ky s jiným zdravotním znevýhodněním na základě doporučení funkční diagnostiky.

Více informací o službě naleznete na: Digitalizace studijních materiálů.

Digitalizované knihy si může evidovaný/á student/ka stáhnout přímo v centrálním repozitáři UK, nebo si o ně zažádat na emailové adrese: digitalizace@ruk.cuni.cz.

Atestace

U testů potřebují navýšení časového limitu, případně lze volit ústní zkoušení. Vyučující může případně tolerovat ortograficky nepřesné zápisy slov a termínů.

Další možnosti

Studenti obvykle úspěšně využívají vlastních pomůcek pro zvládání nároků studia – notebook, čtecí lupu. V případě zájmu si mohou studenti zdarma zapůjčit technické vybavení a studijní pomůcky v kabinetu pomůcek (adina.lehmova@pedf.cuni.cz). Studenti dále mohou využít podpory studijního asistenta, který jim pomůže se zápisky, případně dovysvětlí látku, která jim při vyučování unikla. V případě této potřeby se obracejí na Mgr. Kristýnu Janyškovou, Ph.D., která může se studijní asistencí pomoci (kristyna.janyskova@pedf.cuni.cz).

Odkaz na Akademickou poradnu.

Chcete něco doplnit?

Pokud máte další zkušenosti, které s námi chcete sdílet, rady, připomínky či otázky, prosím kontaktujte nás na e-mailu:

Nejnovější články