admin

Do 31. 3. 2021 jsou při distančním konání státní závěrečné zkoušky či její části, státní doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce (dále jen „státní...
Centrum pro podporu e-learningu ÚK UK pro vás připravil pestrou nabídku školení nejenom pro využívaní nástrojů pro distanční výuku. Kalendář školení naleznete zde.
Zakotvení distanční výuky v předpisech V návaznosti na zákon č. 188/2020 Sb., lze výuku v rámci studijních programů uskutečňovat distanční formou, a to bez ohledu na formu...
Our Teaching Matters blog site (https://www.teaching-matters-blog.ed.ac.uk/) has been running since 2016 and publishes several blogs each week where staff (and students) share experience and...
Omezení prezenční výuky na vysokých školách dle Usnesení vlády České republiky ze dne 12. března 2020 č. 201 představuje významnou výzvu pro zajištění vzdělávací...
Jak rozložit čas pro online výuku? Jsou nějaké rozdíly oproti prezenční výuce? Dosavadních zkušenosti (listopad 2020) s distanční výukou ukazují, že studentům citelně chybí zpětná vazba,...

Latest Articles