CHCI ZKOUŠET

Chci zkoušetTechnicke komptence a kyberbezpečnostEvidence záznamů distančních státnic v ESSS UK

Evidence záznamů distančních státnic v ESSS UK

Videonávod

Textová podoba

Maximální velikost přílohy záznamu ESSS UK je 1,5 GB (U audiozáznamu v podobě: kontejner: mp4, kodec : mp4a-40-2 (AAC LC) a u videozáznamu v podobě: kontejner: mp4 kodec: H264 (isom/iso2/avc1/mp41)) [Jiné formáty ESSS UK odmítne.]

Postup evidence záznamů distančních státnic v ESSS UK:

1. Vytvoření odchozího dokumentu (zvýrazněno žlutě).

2. Záznam v ESSS UK je vyplněn následovně:

V poli ʺAgenda“ vybereme „UK – Studium“ a v poli ʺDruh dokumentu“ zvolíme “Záznam distanční zkoušky“

V poli „Věc“ lze za automaticky doplněný text “Záznam distanční státní zkoušky studenta“ doplnit jméno a příjmení studenta

V poli „Typ dokumentu“ zkontrolujeme hodnotu digitální dokument

V poli „Adresát“ zkontrolujeme hodnotu “Student UK”

Vyhledání studenta podle:
A) “Identifikátoru osoby” nebo „ID studia“:
Zadáme identifikátor osoby, popř. ID studia a potvrdíme kliknutím na “Hledat ve WhoIS”. Údaje studenta se automaticky propíšou do záznamu viz obrázek

B) jména a příjmení:
Zadáme jméno a příjmení studenta a potvrdíme kliknutím na “Hledat ve WhoIS”. Údaje studenta se automaticky propíší do záznamu.

V případě vícera studií – nutno vybrat konkrétní ID studia, ke kterému se váže závěrečná zkouška (viz obrázky níže). Následně se údaje studenta automaticky propíší do záznamu.

V poli “Druh příloh” zadáme elektronické a v poli “Počet příloh” zadáme množství vložených souborů

V poli “Způsob vypravení“ zkontrolujeme hodnoty nedoručuje se a bez obálky”,

Vyplníme “Datum vytvoření“ kliknutím na hodiny vpravo (viz obrázek níže),

V poli “Spisový znak” zkontrolujeme zadaný spisový znak D/III/3 – Dokumentace distančních zkoušek (S5)

Záznam potvrdíme kliknutím na “Uložit“

Následně se otevře okno s nabídkou součástí typového spisu studenta, zařadíme do spisu “Dokumentace distančních zkoušek” (viz obrázek níže)

Při zařazování může nastat prodleva, vyčkejte nahrání.

Uložený záznam je ve stavu “Chybí vypravení”. Naleznete jej v přehledu svých dokumentů (ikona panáčka viz obrázek níže)

Přílohu k záznamu je vzhledem k objemu nahraného souboru nutné vložit až po uložení záznamu.

Vložíme přílohu kliknutím na ikonu složky (viz obrázek níže), vyskočí nové okno, kde klikneme na ikonu “Přidat”

Maximální velikost videa je 1,5 GB (U audiozáznamu v podobě: kontejner: mp4, kodec : mp4a-40-2 (AAC LC) a u videozáznamu v podobě: kontejner: mp4 kodec: H264 (isom/iso2/avc1/mp41)). Nahrávání souboru bude, s ohledem na síťový provoz a systému, stejně jako velikosti videa, trvat více minut. ESSS UK je vybavena funkcionalitou, která kontroluje, zda je formát souboru vhodný pro dlouhodobější uchovávání.

Otevře se systémová složka a nahrajeme soubor. V případě více souborů označíme pomocí myši a přidržením Ctrl.

Po nahrání souboru k záznamu klikneme na ikonu s tužkou (viz obrázek)

V detailu záznamu vyplníme “Datum vypravení“ (kliknutí na hodiny vpravo). V poli “Důvod nedoručení” zvolíme Vlastní záznama vyplníme “Datum nedoručení” (kliknutí na hodiny vpravo).

Záznam je nyní ve stavu Vyřízeno, k uzavření

Detail dokumentu v typovém spisu

Video je možno uchovávat pouze v ESSS UK. Není dovoleno jeho trvalejší uchovávání na zařízeních zaměstnanců s ohledem na skutečnost, že záznam obsahuje množství biometrických údajů. Po uložení do ESSS UK je nutno video z veškerých dalších zaměstnaneckých zařízení smazat.

Chcete něco doplnit?

Pokud máte další zkušenosti, které s námi chcete sdílet, rady, připomínky či otázky, prosím kontaktujte nás na e-mailu:

Nejnovější články