CHCI ZKOUŠET

Chci zkoušetTechnicke komptence a kyberbezpečnostSpecifikace pro nahrávání a uložení audio/video záznamu státní zkoušky

Specifikace pro nahrávání a uložení audio/video záznamu státní zkoušky

Při nahrávání státní zkoušky je třeba zajistit výstupní formát[1] nahrávky v následující podobě:

U audiozáznamu v podobě:
kontejner: mp4
kodec : mp4a-40-2 (AAC LC)
vzorkovací frekvence: 48000 Hz
počet kanálů: mono
bitrate: 128 kb/s
typ bitrate: CBR

U videozáznamu v podobě:
kontejner: mp4
kodec: H264 (isom/iso2/avc1/mp41)
rozlišení: 720×576
počet snímků/s: 25
prostor barev: YUV
bitová hloubka: 8
bitrate: 1000 kbit/s
typ bitrate: CBR

Z uvedených parametrů je závazný formát a kodec. Ostatní parametry jsou doporučené a ovlivňují kvalitu a datovou velikost výstupního souboru.

Pouze v tomto formátu bude možné vkládat soubory pro uložení po dobu 5 let dle zákona jako součást typového spisu studenta. Po 5 letech bude záznam zničen v rámci skartačního řízení.

Spolu s nástrojem, ve kterém bude uskutečňována státní zkouška, bude pro nahrávání záznamu spuštěn také nástroj OBS Studio. Nástroj zajistí zálohu záznamu v případě pádu platformy používané pro zkoušení (Adobe Connect, MS Teams…). Zároveň je v nástroji možné nastavit konkrétní výše uváděné parametry nahrávky. Při správném nastavení tak bude možné výstupní záznam z OBS Studio rovnou vložit do ESSS UK. Postup práce s nástrojem OBS Studio, stejně jako návod pro vložení do ESSS UK, upravuje samostatná metodika.

Osobu pro vkládání souboru do typového spisu studenta stanoví fakulta (typicky např. zaměstnanec katedry, studijního oddělení apod.)

V elektronickém systému spisové služby (ESSS UK) byla vytvořena samostatná součást typového spisu studenta „Dokumentace distančních zkoušek“, kam je možné pořízené záznamy státních zkoušek vkládat.

Spolu s tím byla uskutečněna „nouzová“ úprava Spisového a skartačního plánu UK ve smyslu:
Spisový znak: D/III/3
Věcná skupina: Dokumentace distančních zkoušek (součást typového spisu)
Skartační znak a lhůta: S/5

Pokud si orgán veřejné moci vyžádá poskytnutí záznamu, je tato žádost uchovávána spolu s videem.

V případě problému s vložením souboru do ESSS UK se obracejte na: josef.pisecky@ruk.cuni.cz

V případě problému s konverzí videa se primárně obracejte na Vaši lokální IT podporu. Konzultace problematických případů konverzí je možná na adrese: andrej.farkas@ruk.cuni.cz

Maximální velikost vkládaného souboru je 1,5 GB.

S ohledem na skutečnost, že záznam obsahuje množství biometrických údajů, není dovoleno jeho trvalejší uchovávání na zařízeních zaměstnanců. Uchování bude zajištěno pouze prostřednictvím ESSS UK. V případě nejasností ohledně ochrany osobních údajů se obracejte na: gdpr@cuni.cz

SISu bude k záznamu o státní závěrečné zkoušce doplněna (nepovinná) možnost vložit link, na kterém bude možné taktéž stáhnout záznam vložený do ESSS UK. S ohledem na zajištění kompatibility, technické podpory a souladu s právními předpisy je doporučeno používat pro nahrávání SZZ primárně nástroje Adobe Connect a Microsoft Teams.


[1] Souborem ve výstupním formátu je míněn soubor, který bude vkládán k uložení v ESSS UK.

Chcete něco doplnit?

Pokud máte další zkušenosti, které s námi chcete sdílet, rady, připomínky či otázky, prosím kontaktujte nás na e-mailu:

Nejnovější články